Conscio

rozeta_green_NEW
Smyslů tělo – jen odraz letmý v mysli tvé,

však vědomí mé,
tůň hluboká.
Proto utiš síly své a těla dechu se vzdej.
A hleď, jak temné jasu zdání
v krajinu průzračnou se mění.
Čekej tam.
Já jsem na cestě.                                      

 

 

Bytostná rovnováha je vzácnou příležitostí, jak čerpat nevšední podporu a povzbuzení z dočasné jednoty těla a mysli za přítomnosti čistého,  obsahem nezatíženého vědomí.
Mimořádnou hodnotu, kterou s sebou přináší, můžeme ale docenit jen z vlastní zkušenosti.
Conscio je proto především o vědomé pozornosti, praktických zkušenostech a schopnosti z nich pochopit co nejvíce. S aktivním přístupem k pozornosti se rodí vnitřní síla a s ní i umění růst ve svém vědomí. Tak se obracíme stále více k tomu,
co je pro nás skutečně důležité a tomu odpovídá náš vnitřní zisk
a z něho pramenící praktický užitek.

 

rozeta_green_NEWVěřím tomu, že jen aktivním vnitřním úsilím si udržíme dost energie pro hlubší rozměr v nás a zůstaneme tak na blízku tomu, co je čisté a v jádru dobré, co se projevuje jako hravé, tvořivé a laskavé, a přesto je ze své klidné podstaty tak mocně působící.
Rád tímto způsobem inspiruji ty, pro které nejsou klid, rovnováha a harmonie jen prázdnými slovy, ale naopak v nich tuší hluboký smysl své vlastní existence.