Spolupráce

Vše podstatné je v nás stále přítomné. 

Zaměření pozornosti směrem k objektivnímu zákonitě vyrovnává nesčetné vztahy na subjektivní úrovni.
Smyslem spolupráce proto není řešit konkrétní problémy, ale pozvednout své vědomí o stupínek výš.
V případě vašeho upřímného  zájmu nám následující postup naznačí o něco víc.

 

Úvodní setkání – je příležitostí k vzájemnému seznámení a ujasnění si vaší představy, získané na základě doporučení nebo právě z těchto stránek.

 

 

 

 

 

Cyklus tří setkání – v jejich průběhu se soustředíme na to, co vás skutečně zajímá.
Seznámím vás s hlavními myšlenkami mé práce a prakticky si vyzkoušíte některé metody mentálního a psychomotorického tréninku. To vše by vám mělo pomoci ujasnit si vlastní cíle, motivaci a praktický užitek plynoucí z dalších setkání.

 

 

 

Spolupráce – společná, cíle-vědomá a tvořivá cesta, která se může ubírat jedním z naznačených směrů:

Životní rovnováha
Tvůrčí potenciál
Mimořádný výkon

 

 

Spolupráce je budována na vnitřních pravidlech. Setkání mají formu individuální konzultace, během které využíváme metody intuitivního a inspirativního rozhovoru a dále techniky a praktická cvičení z oblasti mentálního a psychomotorického tréninku.