Project Description

Jakub Burda

Investiční bankéř

“S Milanem jsem se začal znovu radovat z maličkostí všedního dne.”

S Milanem mám tu čest spolupracovat již 3 roky.
Balíme na tu moji cestu, ladíme vše potřebné a já mám radost, že jsem ho potkal a nemusím se na tuto cestu vydávat sám. Je mi ovšem jasné, ze v určitou chvíli bude důležité začít dělat kroky sám a sám se stát průvodcem pro ostatní.

S Milanem mám tu čest spolupracovat již 3 roky.
Balíme na tu moji cestu, ladíme vše potřebné a já mám radost, že jsem ho potkal a nemusím se na tuto cestu vydávat sám. Je mi ovšem jasné, ze v určitou chvíli bude důležité začít dělat kroky sám a sám se stát průvodcem pro ostatní.

Co přináší spolupráce s Milanem v praxi

Pokud se na svět podívám svýma očina, tak zde existují dvě polohy – prozřeno a neprozřeno.
Neprozřel ten, kdo neobjevil žádnou záludnost, nevyzpytatelnost či nesourodost lidské duše ve vztahu k mysli, lidskému tělu a vnějšímu světu. Pokud patříte ke druhé skupině, tj. něco se vám na světě v tomto kontextu nezdá a pátráte po tom, co to může být, pak jste na zajímavě stopě – cestě k prozření.

Jednoduše to lze přirovnat k MATRIXu. Nicméně na rozdíl od tohoto kasovního trháku, zmiňovaná stopa nevede do hlubin Země k poslednímu městu osídlenému lidmi na planetě strojů – Sionu, ale k ještě zajímavějšímu místu, a to do nejhlubšího nitra sebe sama.
Sledování této stopy je významnou celoživotní cestou, na jejímž začátku stojí právě ono prozření. Prozření přichází k lidem různými způsoby. Někdy jsou impulsy velmi silné. V mém případě to bylo silné znepokojení s vývojem mého zdravotního stavu a bytostná nespokojenost s duševním životem. Dovedu si ovšem představit, že některé podněty mohou byt významně pozitivního charakteru, například snaha posunout se dál, zdokonalovat se v nějaké činnosti apod. Někdy přicházejí tyto podněty velmi chronicky, jemně dávkované. Zkuste se například soustředit na vaše pocity těsně po probuzení – lze tam vysledovat nějaký trend, téma, náchylnost apod.?

Důležité je uvědomit si, že tento stav, mnohdy vnímaný jako určitý diskomfort, je pravděpodobně začátek cesty k sebepoznání. Je-li prozření začátek cesty, co je jejím cílem? Popravdě, nevím. Ale stejně jako auto, či motorka a nebo kolo, aby mohly jet po silnici, tak musí být vyváženy, stejně tak člověk při této cestě musí udržovat rovnovážný stav.
A to není snadné.

Vydat se na tuto cestu vyžaduje odvahu, disciplínu a schopnost identifikovat společenské předsudky a vzorce chovaní, kterým člověk automaticky podléhá a dle kterých hodnotí.
NEHODNOTIT je základním nástrojem, který si s sebou na tuto cestu musíme sbalit.

Patřím spíše k průbojnějším lidem, kteří když někam přijdou, rádi prozkoumávají možnosti v dané oblasti na vlastní pěst.
V případě této cesty jsem ovšem udělal výjimku.
Stejné jako Neo si vybral Morphea (anebo vědmu?, anebo si oni vybrali jeho?:-), já si vybral Milana (anebo on mě?:-). Společně pracujeme na přípravách mé cesty, ladíme výstroj a výzbroj a přesto, že je to začátek putování, má to již své praktické výsledky, které mají významný dopad na kvalitu mého života:

  • radost z maličkostí všedního dne
  • znovunabytí dětské pozornosti, která se dívá na svět s velkým zaujetím
  • významné zlepšení zdravotního stavu (redukce nadváhy -25 kg, 1,5 roku bez jakékoliv medikace, půlmaraton za 1h 37 min, atd.)
  • významné zlepšení kvality života v oblasti osobní spokojenosti s dopadem do materiálních hodnot
  • posílení sebedůvěry a sebediscipliny
  • objevení kreativní energie, která přináší v nečekaných chvílích inovativní řešení jak v oblasti osobní, tak profesní
  • zvládnutí složitých a vypjatých životních situací
  • a další skutečné události, schopnosti a radosti, které si nyní ponechám jen pro sebe, nicméně ve výčtu těch, které budu chtít publikovat, budu nadále velmi rád pokračovat.
DALŠÍ REFERENCE

KONTAKT

PaedDr. Milan Moravec
e-mail: milan@conscio.cz