Project Description

Josef Mazan

Kytarista

“Díky Milanovi jsem si uvědomil, že metody používané ve sportu mi mohou být užitečné i v umění.”

Josef Mazan

Kytarista

“Díky Milanovi jsem si uvědomil, že metody používané ve sportu mi mohou být užitečné i v umění.”

Setkání s Milanem jsou pro mě vždy výjimečná. Jeho hluboké postřehy ohledně koncentrace a přípravy na výkon mi pomáhají mnohé si ujasnit i v mém oboru. Jsem kytarista, zabývám se interpretací klasické hudby. Příprava na koncert vyžaduje práci s pozorností, silnou vůli a koncentraci na výkon. Díky Milanovi jsem si uvědomil, že metody používané ve sportu mi mohou být užitečné i v umění. Na pódium totiž interpret vstupuje již hluboce koncentrovaný, v transu. V ideálním případě je mysl čistá, bez jakýchkoliv myšlenek. Existují metody, jak tohoto stavu vědomí dosáhnout. Existují také vzácní lidé, kteří tyto metody znají a umí je předat dalším. Proto si našich setkání s Milanem velmi vážím a považuji je za privilegium.

Setkání s Milanem jsou pro mě vždy výjimečná. Jeho hluboké postřehy ohledně koncentrace a přípravy na výkon mi pomáhají mnohé si ujasnit i v mém oboru. Jsem kytarista, zabývám se interpretací klasické hudby. Příprava na koncert vyžaduje práci s pozorností, silnou vůli a koncentraci na výkon. Díky Milanovi jsem si uvědomil, že metody používané ve sportu mi mohou být užitečné i v umění. Na pódium totiž interpret vstupuje již hluboce koncentrovaný, v transu. V ideálním případě je mysl čistá, bez jakýchkoliv myšlenek. Existují metody, jak tohoto stavu vědomí dosáhnout. Existují také vzácní lidé, kteří tyto metody znají a umí je předat dalším. Proto si našich setkání s Milanem velmi vážím a považuji je za privilegium.

Jako hudebník zabývající se interpretací skladeb klasické hudby bych se rád zmínil o některých aspektech uměleckého výkonu. Hra na hudební nástroj je náročnou motorickou činností, vyžadující mnoholetou přípravu. Hráč se svému nástroji začne věnovat většinou již v dětství, mluví se o minimu 10000 hodin strávených cvičením. Hra na hudební nástroj je velmi komplexní činností, což potvrzují nejnovějších vědecké výzkumy měřící mozkovou aktivitu. Jelikož lidská mysl je schopna se vědomě koncentrovat jen na omezený počet činností, hra je prováděna díky každodennímu nácviku. Po určité době cvičení začne docházet k automatizaci pohybů, kterým již není nutné věnovat vědomou pozornost.

Koncertní provedení takto nacvičených skladeb s sebou přináší jistá úskalí. Mnoho interpretů bojuje s jevištní trémou, nejistotou a úzkostí. Tyto pocity často pramení z nedostatečného poznání vlastní mysli. V případě interpretace sólových skladeb dochází ke komplexním nárokům: na paměť a současně na motorický výkon. To je možné realizovat pouze v určitém stavu mysli. Každé myšlené slovo nebo dokonce i celá věta narušuje koncentraci, což je nežádoucí stav vedoucí v konečném důsledku k chybám. Abychom se chyb vyvarovali, je třeba se stát pouhým pozorovatelem, který nenaruší přirozený tok energie a naučených pohybů. Tento pocit může vést až k euforii, kdy například hráč při veřejnémm koncertu v údivu sleduje své ruce jakoby to byl někdo jiný, kdo za něj hraje. Přes tělo proudí energie, která se pak prostřednictvím hudby dostává až k posluchačům. Existují metody, jak se do tohoto stavu naprosté koncentrace dostat a jak se v něm také udržet po delší dobu. Jejich zvládnutí se zdá být jednou z podmínek kvalitního uměleckého výkonu.

Ssu-Yu Huang: Grand Music of Tang, No.15, Deeply moved by Music
Tato skladba taiwanské skladatelky Ssu-Yu Huang je inspirovaná starou čínskou poezií. K její interpretaci je třeba klid mysli a koncentrace. V mysli by ideálně nemělo docházet ke tvoření žádných myšlenek, koncentrace je plně upřena na výkon. V současnosti připravuji provedení této skladby i celého cyklu Grand Music of Tang v Číně.

Agustin Barrios: La Catedral
Toto video je z koncertu před japonským publikem v Tokiu. Pro takový výkon před plným sálem je nutný klid mysli a koncentrace. Vzpomínám si, že moje metoda byla následující: klidná a co nejpomalejší chůze po myšlené ležaté osmičce na podlaze v zákulisí, koncentrace na dech. Nejsem tu já, není žádný koncert, je jen pomalý pohyb a klidný dech.

DALŠÍ REFERENCE

KONTAKT

PaedDr. Milan Moravec
e-mail: milan@conscio.cz