Project Description

Vlastimil Švandrlík

poutník životem

“Po mnoha měsících pravidelného setkávání a samostatného cvičení mohu konstatovat, že práce s Milanem je pro mne inspirací, pomáhá mně vyladit se na jemnější sféry, lépe ovládat svou mysl a vnímat hlubší stav bytí.”

Vlastimil Švandrlík

poutník životem

“Po mnoha měsících pravidelného setkávání a samostatného cvičení mohu konstatovat, že práce s Milanem je pro mne inspirací, pomáhá mně vyladit se na jemnější sféry, lépe ovládat svou mysl a vnímat hlubší stav bytí.”

Po mnoha měsících pravidelného setkávání a samostatného cvičení mohu konstatovat, že práce s Milanem je pro mne inspirací, pomáhá mně vyladit se na jemnější sféry, lépe ovládat svou mysl a vnímat hlubší stav bytí. Praktická cvičení jsou pro mne velmi důležitá, protože mohu získávat nové zkušenosti, ty pak převádět do každodenního života, a ne jenom o tom číst nebo teoretizovat. A to mně Milan umožňuje.
Myslím, že mně to velmi posiluje a zároveň uvolňuje a odlehčuje.
Je to cesta, která mě zajímá, i když zřejmě nemá konce.

Po mnoha měsících pravidelného setkávání a samostatného cvičení mohu konstatovat, že práce s Milanem je pro mne inspirací, pomáhá mně vyladit se na jemnější sféry, lépe ovládat svou mysl a vnímat hlubší stav bytí. Praktická cvičení jsou pro mne velmi důležitá, protože mohu získávat nové zkušenosti, ty pak převádět do každodenního života, a ne jenom o tom číst nebo teoretizovat. A to mně Milan umožňuje.
Myslím, že mně to velmi posiluje a zároveň uvolňuje a odlehčuje.
Je to cesta, která mě zajímá, i když zřejmě nemá konce.

S Milanem jsem se seznámil na doporučení mého kamaráda – trenéra golfu. Od dětství se zabývám sportem, který se stal velmi důležitou součástí mého života.

V posledních letech mě sportování, a zejména golf, zajímá i proto, že v něm mohu pozorovat svůj aktuální stav psychiky, potažmo duše.
Toto zaujetí má zřejmě původ v mém mnohaletém zájmu o různá duchovní učení a tradice, ve kterých hledám odpovědi na vlastní niterné otázky. Velice mě proto začalo zajímat, jak bych mohl využít své oblíbené sportovní činnosti také k rozvoji vlastní osobnosti. V tomto směru cítím velký potenciál nových možností.

Za Milanem jsem přišel s otázkou, zda by mi mohl pomoci s psychologickými aspekty golfu.Po několika schůzkách jsem věděl, že společná setkání nebudou pouze o sportu, ale že mají mnohem širší a hlubší charakter a hlavně obsahují praktická cvičení. Cvičení jsou zaměřena na práci s myslí, na prohlubování smyslového vnímání, na přítomný okamžik, na pozornost, na rozšiřování vědomí, na uvědomování si bytí v nás.

DALŠÍ REFERENCE

KONTAKT

PaedDr. Milan Moravec
e-mail: milan@conscio.cz