O METODĚ CONSCIO

Projekt Conscio vznikal před lety v prostředí vrcholového sportu a jeho prvotním praktickým využitím byla příprava na důležité soutěže (olympijské hry, mistrovství světa a Evropy). Dnes se jedná o otevřený metodický systém rozvoje vůle a pozornosti, jako klíčových psychických sil, které zcela zásadním způsobem ovlivňují kvalitu našeho života. Není nic, co by nám bylo ve své podstatě blíže, než je právě vůle a pozornost. Přestože jsou s námi na každém kroku, nemáme k nim bezprostřední vztah a tak ani netušíme jaký potenciál možností je s nimi spojený.

V metodě Conscio proto nabízím především praktické techniky a cvičení, jak tento bezprostřední vztah sami k sobě objevit a pocítit ho jako nové, zcela reálné sebe-vědomí. Sebe-vědomí je vyšší úrovní vědomí – sférou klidného neosobního bytí. Jeho základy se budují v těle. Naše stále aktivní, ven zaměřená, tělu vzdálená a často ve své pozornosti rozptýlená osobnost nemá k této klidné sféře bytí přístup. Jedině změnou vůle a pozornosti, a to přímo v energetickém systému těla, se cesta může otevřít.

Postupně pak dochází k separaci od automatického fungování osobnosti, významnému vnitřnímu zklidnění a energetickému sjednocení na hlubší bytostné úrovni. Hlubší bytí vyrovnává osobnost, snižuje stres a uvolňuje vnitřní energetické a tvůrčí kapacity. Nové sebe-vědomí zvyšuje kvalitu našeho vnímání, cítění, myšlení, prožívání a konání. Stává se naší novou bytostnou součástí a přináší s sebou nový smysl a životní možnosti.

O METODĚ CONSCIO

Projekt Conscio vznikal před lety v prostředí vrcholového sportu a jeho prvotním praktickým využitím byla příprava na důležité soutěže (olympijské hry, mistrovství světa a Evropy). Dnes se jedná o otevřený metodický systém rozvoje vůle a pozornosti, jako klíčových psychických sil, které zcela zásadním způsobem ovlivňují kvalitu našeho života. Není nic, co by nám bylo ve své podstatě blíže, než je právě vůle a pozornost. Přestože jsou s námi na každém kroku, nemáme k nim bezprostřední vztah a tak ani netušíme jaký potenciál možností je s nimi spojený.

V metodě Conscio proto nabízím především praktické techniky a cvičení, jak tento bezprostřední vztah sami k sobě objevit a pocítit ho jako nové, zcela reálné sebe-vědomí. Sebe-vědomí je vyšší úrovní vědomí – sférou klidného neosobního bytí. Jeho základy se budují v těle. Naše stále aktivní, ven zaměřená, tělu vzdálená a často ve své pozornosti rozptýlená osobnost nemá k této klidné sféře bytí přístup. Jedině změnou vůle a pozornosti, a to přímo v energetickém systému těla, se cesta může otevřít.

Postupně pak dochází k separaci od automatického fungování osobnosti, významnému vnitřnímu zklidnění a energetickému sjednocení na hlubší bytostné úrovni. Hlubší bytí vyrovnává osobnost, snižuje stres a uvolňuje vnitřní energetické a tvůrčí kapacity. Nové sebe-vědomí zvyšuje kvalitu našeho vnímání, cítění, myšlení, prožívání a konání. Stává se naší novou bytostnou součástí a přináší s sebou nový smysl a životní možnosti.

PŘI PRÁCI S KLIENTY VYUŽÍVÁM

 • Techniky mentálního tréninku, které posilují vůli a pozornost a jejich mimořádné možnosti v umění relaxace, všímavosti, koncentrace, vizualizace, vědomého bytí apod.

 • Techniky psychomotorického tréninku, využívající nové mentální dovednosti ve všech oblastech praktického života.

 • Žonglování a házení s míčky podle pravidel, která otevírají cestu k vyšším stavům pozornosti a vědomí.

 • Cvičení interocepce, které kromě jiného podporuje růst stabilního sebe-vědomí v přítomnosti.

 • Speciální techniky, zaměřené na využití plného potenciálu zorného pole vidění ve prospěch růstu vědomí.

 • 3D obrazy.

METODA CONSCIO POMÁHÁ

 • Sportovcům, kteří chtějí budovat své sebe-vědomí, zvýšit schopnost koncentrace, trénovat s větší lehkostí, mít vnitřní zisk z vlastního výkonu a pochopit zákonité předpoklady k dosažení mimořádného výkonu.

 • Citlivým lidem s uměleckým nadáním, kteří touží po bytostné stabilitě a nevšední inspiraci.

 • Pracovně vytíženým lidem, kteří hledají životní rovnováhu.

 • Psychoterapeutům a dalším profesionálům z oblasti pomáhajících profesí, kteří chtějí prohloubit vnímání sebe sama a předcházet vyhoření.

 • Spirituálně hledajícím, kteří mají zájem poznat univerzálně platné a využitelné techniky vnitřní praxe na cestě k bytostnému usebrání.

 • Komukoli, kdo usiluje o plnější a radostnější život.

METODA CONSCIO POMÁHÁ

 • Sportovcům, kteří chtějí budovat své sebe-vědomí, zvýšit schopnost koncentrace, trénovat s větší lehkostí, mít vnitřní zisk z vlastního výkonu a pochopit zákonité předpoklady k dosažení mimořádného výkonu.

 • Citlivým lidem s uměleckým nadáním, kteří touží po bytostné stabilitě a nevšední inspiraci.

 • Pracovně vytíženým lidem, kteří hledají životní rovnováhu.

 • Psychoterapeutům a dalším profesionálům z oblasti pomáhajících profesí, kteří chtějí prohloubit vnímání sebe sama a předcházet vyhoření.

 • Spirituálně hledajícím, kteří mají zájem poznat univerzálně platné a využitelné techniky vnitřní praxe na cestě k bytostnému usebrání.

 • Komukoli, kdo usiluje o plnější a radostnější život.

FORMA SPOLUPRÁCE

 • Konkrétní podobu spolupráce vždy domlouváme spolu s klientem během úvodních setkání. Probíhají v mé pracovně a trvají obvykle jednu hodinu. Příležitostně cvičíme techniky posilování pozornosti i venku v přirozeném prostředí.

 • Dávám přednost dlouhodobé spolupráci v pravidelném rytmu, ale jsem otevřený i krátkodobé intenzivní přípravě dle vašeho zadání (příprava na závod nebo jinou náročnou výzvu apod.)

PRO KOHO JE METODA VHODNÁ

 • Conscio je pro ty, kteří jsou připraveni rozvíjet svůj bytostný potenciál, přesahující běžné osobní možnosti.

 • Conscio je pro lidi s hlubší povahou, kteří tuší, že běžící pás každodennosti není hlavním důvodem toho, proč se narodili a proč jsou tady.
 • Conscio je pro lidi zapálené a schopné, které jejich dovednosti předurčily k náročné profesní dráze, na níž by ve jménu vyšších cílů neradi ztratili sebe sama.
 • Conscio je pro ty, kteří usilují o zkvalitnění svého života a chtějí se s upřímným zájmem věnovat tomu, co je v nich stálé, skutečné a dobré – hlubšímu poznání vlastního bytí.

PRO KOHO JE METODA VHODNÁ

 • Conscio je pro ty, kteří jsou připraveni rozvíjet svůj bytostný potenciál, přesahující běžné osobní možnosti.

 • Conscio je pro lidi s hlubší povahou, kteří tuší, že běžící pás každodennosti není hlavním důvodem toho, proč se narodili a proč jsou tady.
 • Conscio je pro lidi zapálené a schopné, které jejich dovednosti předurčily k náročné profesní dráze, na níž by ve jménu vyšších cílů neradi ztratili sebe sama.
 • Conscio je pro ty, kteří usilují o zkvalitnění svého života a chtějí se s upřímným zájmem věnovat tomu, co je v nich stálé, skutečné a dobré – hlubšímu poznání vlastního bytí.

KONTAKT

PaedDr. Milan Moravec
e-mail: milan@conscio.cz