Základním principem metody CONSCIO je vědomé zacházení s pozorností,
skrze nějž dochází k prohloubení vnímání sebe sama, lepšímu kontaktu
s vlastním tělem, zklidnění mysli a vyladění na jemnější úrovně bytí.

VÍCE O METODĚ
REFERENCE

Základním principem metody CONSCIO je vědomé zacházení s pozorností,
skrze nějž dochází k prohloubení vnímání sebe sama, lepšímu kontaktu
s vlastním tělem, zklidnění mysli a vyladění na jemnější úrovně bytí.

VÍCE O METODĚ
REFERENCE

Základním principem metody CONSCIO je vědomé zacházení s pozorností,
skrze nějž dochází k prohloubení vnímání sebe sama, lepšímu kontaktu
s vlastním tělem, zklidnění mysli a vyladění na jemnější úrovně bytí.

VÍCE O METODĚ
REFERENCE

MILAN MORAVEC |

Při své práci s klienty čerpám z mnoha let provázení vrcholových sportovců v roli trenéra a mentálního trenéra a také z vlastní intenzivní praxe vědomé práce s pozorností.

PŘÍNOSY VĚDOMÉHO ZACHÁZENÍ S POZORNOSTÍ

Prvotním praktickým využitím metody CONSCIO je příprava na důležité soutěže (olympiády, mistrovství světa). S vrcholovými sportovci spolupracuji stále, postupně se ale má klientela rozšířila také o úspěšné umělce, odborníky v oboru pomáhajících nebo psychicky velmi náročných profesí apod. Většinu z nich spojuje aktivní a zároveň hlubší zájem o nové zkušenosti a vlastní možnosti, o novou inspiraci, o nové poznání. Toho si upřímně vážím.

Techniky koncentrace, uvědomování si tělesných počitků, psychomotorické hry a nácvik praxe vnitřního vylaďování, jsou velmi dobře aplikovatelné v běžném životě.

Více o mně

MILAN MORAVEC  |

Při své práci s klienty čerpám z mnoha let provázení vrcholových sportovců v roli trenéra a mentálního trenéra a také z vlastní intenzivní praxe vědomé práce s pozorností.

PŘÍNOSY VĚDOMÉHO ZACHÁZENÍ S POZORNOSTÍ

Prvotním praktickým využitím metody CONSCIO je příprava na důležité soutěže (olympiády, mistrovství světa). S vrcholovými sportovci spolupracuji stále, postupně se však má klientela rozšiřuje.

Techniky koncentrace, uvědomování si tělesných počitků, psychomotorické hry a nácvik praxe vnitřního vylaďování, jsou velmi dobře aplikovatelné v běžném životě.

Více o mně

MILAN MORAVEC  |

CONSCIO

Při své práci s klienty čerpám z mnoha let provázení vrcholových sportovců v roli trenéra a mentálního trenéra a také z vlastní intenzivní praxe vědomé práce s pozorností.

PŘÍNOSY VĚDOMÉHO ZACHÁZENÍ S POZORNOSTÍ

Prvotním praktickým využitím metody CONSCIO je příprava na důležité soutěže (olympiády, mistrovství světa). S vrcholovými sportovci spolupracuji stále, postupně se však má klientela rozšiřuje.

Techniky koncentrace, uvědomování si tělesných počitků, psychomotorické hry a nácvik praxe vnitřního vylaďování, jsou velmi dobře aplikovatelné v běžném životě.

Více o mně

POZORNOST

Je prostředníkem k plnějšímu životu, ale ne vždy je lehké s ní být

ZÁMĚR

Zvolit si neběžný záměr znamená otevřít se novému poznání.

SOUSTŘEDĚNÍ

Každý soustředěný okamžik povznáší ten následující.

BYTÍ V TĚLE

Klid a stabilitu nemůžeme najít v myšlenkách.

NOVÉ VNÍMÁNÍ

Když mysl utichne, realita ožívá.

HRAVÉ UMĚNÍ

Trénink vlastní mysli může být lehký a zábavný.

VYLADĚNÍ

Přináší jistotu, že bytí je dobré samo o sobě.

MIMOŘÁDNÝ VÝKON

Překonání vlastních limitů se rodí v synergii těla, mysli a emocí.

TŘI SAMOSTATNÁ SETKÁNÍ NA DANÉ TÉMA

Metoda CONSCIO je prakticky zaměřeným systémem mnoha vzájemně se podporujících přístupů, technik a cvičení.

Cíl je jim společný – vnést do života více vědomé přítomnosti.

Úkol to není snadný a jeho hluboký smysl se projasňuje pozvolna, a to především prostřednictvím vlastních zkušeností.

Pro ty, kteří mají zájem seznámit se s metodou CONSCIO blíže, jsem nově připravil nabídku tří individuálních tématických setkání.

Více informací
Eva Samkova

Eva Samková
Olympijská vítězka ve snowboardcrossu
“Každé sezení s Milanem mi přináší nový impuls a novou inspiraci…”

Eva Samková
Olympijská vítězka ve snowboardcrossu
“Každé sezení s Milanem mi přináší nový impuls a novou inspiraci…”

Eva Samková
Olympijská vítězka ve snowboardcrossu
“Každé sezení s Milanem mi přináší nový impuls a novou inspiraci…”

Jana Jarkovská

Jana Jarkovská
Flétnistka
“Spolupráce s Milanem mi otevírá cestu k pochopení intenzivního propojení mého života s uměním, krásou, pravdou…”

Jana Jarkovská
Flétnistka
“Spolupráce s Milanem mi otevírá cestu k pochopení intenzivního propojení mého života s uměním, krásou, pravdou…”

Michal Olšiak

Michal Olšiak
Malíř, sochař, broukolog
“Myslím, že jsme s Milanem takoví spiklenci tiché radosti. A za to jsem mu vděčný.”

Michal Olšiak
Malíř, sochař, broukolog
“Myslím, že jsme s Milanem takoví spiklenci tiché radosti. A za to jsem mu vděčný.”

Tresnak

Petr Třešňák
Novinář, laureát Peroutkovy ceny a dvou novinářských cen EU
„Nebudu moc přehánět, když řeknu, že můj život se v jistém smyslu dělí na „před Milanem“ a „po Milanovi“.“

Petr Třešňák
Novinář, laureát Peroutkovy ceny a dvou novinářských cen EU
„Nebudu moc přehánět, když řeknu, že můj život se v jistém smyslu dělí na „před Milanem“ a „po Milanovi“.“

Bicikova

Zuzana Bičíková
Zakladatelka pohybového programu Vnímej své tělo
„Spolupráce s Milanem je pro mě v prvé řadě cestou sama k sobě, kde nalézám nekonečný zdroj inspirace.“

Zuzana Bičíková
Zakladatelka pohybového programu Vnímej své tělo
„Spolupráce s Milanem je pro mě v prvé řadě cestou sama k sobě, kde nalézám nekonečný zdroj inspirace.“

Tomas Kraus

Tomáš Kraus
Mistr světa ve skicrossu
„S Milanem pracuju soustavně a cílevědomě uvádím do života kvality, o kterých jsem dosud jen četl.“

Tomáš Kraus
Mistr světa ve skicrossu
„S Milanem pracuju soustavně a cílevědomě uvádím do života kvality, o kterých jsem dosud jen četl.“

David Holub

MUDr. David Holub, PhD.
Psychoanalytik, psychiatr, párový terapeut
“Díky Milanovi jsem objevil, že nezaměřené vědomí těla se dá rozvíjet.”

MUDr. David Holub, PhD.
Psychoanalytik, psychiatr, párový terapeut
“Díky Milanovi jsem objevil, že nezaměřené vědomí těla se dá rozvíjet.”

Amalka

Amálie Hilgertová
Mistryně Evropy ve vodním slalomu
“Setkávání s Milanem mi otevřelo úplně jinou sportovní, ale i životní perspektivu.”

Amálie Hilgertová
Mistryně Evropy ve vodním slalomu
“Setkávání s Milanem mi otevřelo úplně jinou sportovní, ale i životní perspektivu.”

Michal Novotný

Michal Novotný
Olympionik a vítěz SP ve snowboardcrossu
“Přínos spolupráce s Milanem má přesah a význam i daleko mimo sportování”

Michal Novotný
Olympionik a vítěz SP ve snowboardcrossu
“Přínos spolupráce s Milanem má přesah a význam i daleko mimo sportování”

previous arrow
next arrow

Eva Samková
Olympijská vítězka ve snowboardcrossu
“Každé sezení s Milanem mi přináší nový impuls a novou inspiraci…”

REFERENCE

KONTAKT

PaedDr. Milan Moravec
e-mail: milan@conscio.cz