Project Description

MUDr. David Holub, PhD.

Psychoanalytik, psychiatr, párový terapeut. Spoluzakladatel a dlouholetý odpovědný redaktor Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu. Vyučuje lékařskou psychologii na 1. lékařské fakultě UK v Praze a psychoanalýzu na Fakultě sociálních studií MU v Brně.

“Díky Milanovi jsem objevil, že nezaměřené vědomí těla se dá rozvíjet.”

Zdroj fotografie: Holub, D., Třešňák, P. (2018). Perverze dokáže být neviditelná. Respekt, 26.

MUDr. David Holub, PhD.

Psychoanalytik, psychiatr, párový terapeut. Spoluzakladatel a dlouholetý odpovědný redaktor Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu. Vyučuje lékařskou psychologii na 1. lékařské fakultě UK v Praze a psychoanalýzu na Fakultě sociálních studií MU v Brně.

“Díky Milanovi jsem objevil, že nezaměřené vědomí těla se dá rozvíjet.”

Zdroj fotografie: Holub, D., Třešňák, P. (2018). Perverze dokáže být neviditelná. Respekt, 26.

Vydat se s Milanem na cestu znamená otevřít se neznámému. Přehodnotit postoj k sobě, svému energetickému středu a vlastní mysli. Volně se vznášející stav mysli, který je v psychoanalýze ústředním pracovním nástrojem, se obyčejně neváže na tělo. A přitom Sigmund Freud nemohl zřetelněji vyzdvihnout význam těla, když ve své práci Já a ono z roku 1923 napsal: “Já je nejdříve a především tělesné Já”. Díky Milanovi jsem objevil, že nezaměřené vědomí těla se dá rozvíjet. Učil jsem se, jak setrvávat v přítomném těle, aniž by člověk utíkal ke svým myšlenkám, k budoucnosti nebo minulosti. Objevoval jsem, jak shromáždit energii k myšlenkové inspiraci. 

Vydat se s Milanem na cestu znamená otevřít se neznámému. Přehodnotit postoj k sobě, svému energetickému středu a vlastní mysli. Volně se vznášející stav mysli, který je v psychoanalýze ústředním pracovním nástrojem, se obyčejně neváže na tělo. A přitom Sigmund Freud nemohl zřetelněji vyzdvihnout význam těla, když ve své práci Já a ono z roku 1923 napsal: “Já je nejdříve a především tělesné Já”. Díky Milanovi jsem objevil, že nezaměřené vědomí těla se dá rozvíjet. Učil jsem se, jak setrvávat v přítomném těle, aniž by člověk utíkal ke svým myšlenkám, k budoucnosti nebo minulosti. Objevoval jsem, jak shromáždit energii k myšlenkové inspiraci. 

Rozšířená práce s myslí znamená vracet se ke svému tělu, ladit se na něj a vztahovat se k němu jako k referenčnímu rámci. Během
posilování metapozice a metapozornosti se nechat překvapovat. Vědomí na jiných rovinách umocňuje energetický stav, ve kterém přichází vědomí souvislostí a nové, nečekané a energizující prozření. Zní to jednoduše: od myšlení k vnímání těla! Dvousemestrální Milanovo vedení pro mne bylo školou všímavého trenérství. Podobně jako při sportovním tréninku Milan citlivě přidává a ubírá míru zátěže. Je empirikem, který staví na své radostně zkušenosti a dopřává ji i svým svěřencům. Umožňuje setřást prach každodenních návyků a pověsit na věšák kabát svých identit. Vyvázat se ze všudypřítomných digitálních lákadel, lapačů mentální energie, nenápadných titěrných rušítek a pijaviček pozornosti současné překombinované civilizace. Uvolnit mysl a myšlení. Cítit se v sobě, objevovat, co mi dělá dobře, pomáhat si a tím pomáhat druhým.

DALŠÍ REFERENCE

KONTAKT

PaedDr. Milan Moravec
e-mail: milan@conscio.cz