Project Description

Jana Jarkovská

flétnistka

Spolupráce s Milanem mi otevírá cestu k pochopení intenzivního propojení mého života s uměním, krásou, pravdou…

Jana Jarkovská

flétnistka

Spolupráce s Milanem mi otevírá cestu k pochopení intenzivního propojení mého života s uměním, krásou, pravdou…

Jsem flétnistka. Můj život byl odjakživa prostoupený uměním všeho druhu. Hudba se ale nakonec ukázala jako ta nejschůdnější cesta. Studovala jsem na konzervatořích a akademiích v Praze, Miláně a Stockholmu, uspěla v řadě soutěží u nás i v zahraničí. Jako sólistka a komorní hráčka jsem koncertovala v Evropě (Itálie, Francie, Německo, Rakousko, Švédsko, Slovensko…) i v USA. Vyučuji na konzervatoři. Spolupracuji s Českým rozhlasem a v roce 2021 vydávám v nakladatelství Radioservis své třetí CD se současnou českou hudbou.

Co mi přináší CONSCIO?

Spolupráce s Milanem mi umožňuje uvědomovat si a pojmenovávat věci, které pro mě mají určující význam jak v životě, tak v umění. Otevírá mi cestu k pochopení intenzivního propojení mého života právě s uměním, krásou, pravdou…

Díky Milanovi se mi daří nabývat jistoty ve věcech neuchopitelných, které jsou však pro mě v umění i v životě zcela zásadní. Vím o nich, jsem si jimi svým způsobem jistá, ale jen málokdy je s někým mohu sdílet v tak intenzivním pochopení jako právě s Milanem. Nejde jen o jeho empatii, pozorné naslouchání tomu, co říkám, snahu chápat, co cítím. Důležitý je pro mě pocit, že mi jde Milan v mém hledání a pojmenovávání často naproti. Niternou zkušenost, kterou považuji za unikátní, nezřídka již zná, pomáhá mi ji zařadit, uvést do kontextu. Někdy naopak objevujeme spolu, což je pocit neméně naplňující. Naše pravidelná setkávání tak do mého života přináší klid, jistotu a důvěru v sebe sama a často rezonují a doznívají ještě dlouho potom.

V krajině

Důvodem proč hraji na flétnu není ani láska k hudbě ani touha po potlesku. Je to jedinečný pocit z přítomného okamžiku, který zažívám při hraní, pocit, o který se nemusím v té samotné chvíli nijak snažit. Hudbou mohu vyjádřit vše podstatné, aniž bych používala myšlenky nebo slova. Je jedno, jestli při tom stojím v plném sále nebo v liduprázdné krajině.

Výstava

Být umění je to, co v životě chci. Miluji, když nemusím rozlišovat mezi hudbou, performancí, tancem nebo výtvarným uměním. Hudebně taneční performance k zahájení výstavy ve výjimečné Galerii v Roudnici nad Labem tak byla přesně tím jedinečným okamžikem, kdy jsem mohla být umění(m).

Detail

Často jsem slýchala, že svým hraním předávám posluchačům něco mimořádného, a mylně se domnívala, že je mým úkolem aktivně tento přenos podporovat, věnovat mu pozornost a energii. Snažila jsem se při hraní komunikovat s publikem. Dnes se při hře mnohem více soustředím na samotnou podstatu a energii směřuji na kontakt s ní. Praktickým ziskem je menší počet chyb, které při hraní dělám. Věřím, že posluchačský zážitek se tím neumenšuje.

Výstava

Chci, abych zážitek bytí umění dokázala zprostředkovat i lidem, kteří mě poslouchají. Hudba je pro mě svobodný prostor, nezměrný a nepopsatelný (po)cit. Pokud publikum poslouchá noty a sleduje rychlé prsty, k podstatě hudby, jak ji vnímám já, se nedostane. Proto jsem na tomto koncertě využila moment překvapení, nenastoupila na „pódium“, ale bez úvodního potlesku začala hrát z kůru. Chtěla jsem tak posluchačům umožnit octnout se přímo uprostřed hudby a vnímat ji jinak než ušima a očima.

previous arrow
next arrow

Foto: Petra Klačková, Michal Hančovský, Jan Flieger

Být umění

Během pravidelných setkání jsem si uvědomila, že bytí je pro mě určující rovinou nejen v životě, ale i v mojí umělecké profesi a toto poznání mi otevřelo novou zkušenost sebepřijetí a sebepochopení. Svou jinakost jsem si vždy svým způsobem hýčkala, ale až Milan mi ji pomohl vnímat v její skutečné hloubce a podstatě. Díky němu tak mohu svobodněji nejen dělat, ale především být umění, myšleno „být (nebo žít) koho, co“, tak jak je mi vlastní.

Přes zjevné profesní úspěchy, které mám za sebou, nejsem typický achiever ve smyslu dosahování konkrétních met, plnění snů, vytyčování cílů. Milana jsem původně vyhledala i s nadějí, že by mi mohl pomoci to změnit. Tato změna sice nenastala, pravidelně se ale naopak přibližujeme k pochopení podstaty toho, kdo skutečně jsem, jaké je moje místo ve světě, jak funguji, proč tomu tak je. Setkávání s Milanem je pro mě hledáním mojí vlastní cesty a způsobů, jak s tím jedinečným, co jsem dostala, naložit co nejlépe.


Concertino op. 107 francouzské skladatelky Cécile Chaminade mě provází už od puberty. Vyhrála jsem s ním kdysi soutěž ZUŠ i soutěž konzervatoří. Dodnes se k němu ráda vracím a hrávám ho na koncertech. Video jsme natočili v roce 2017 před cestou do Bostonu, kam jsme jeli koncertovat, ale i vybírat novou flétnu. „Chamináda“, jak se jí u nás říká, je skladba plná lásky a mezi flétnistkami a flétnisty je nesmírně populární, skoro by se dalo říct, že je to taková flétnová hymna. Vždy, když si video pustím, zaplaví mě intenzivní radost a vzrušení a vybavím si i svou „šestnáctiletou“ touhu stát se skutečnou flétnistkou.

DALŠÍ REFERENCE

KONTAKT

PaedDr. Milan Moravec
e-mail: milan@conscio.cz