Project Description

Ing. Tomáš Učík

elektroinženýr, specialista v oblasti velmi vysokých a ultravysokých napětí

Díky spolupráci s Milanem se mi propojují léta meditací a cvičení s každodenní vědomou přítomností. Otevírají se mi nové úrovně bytí, základy se zpevňují a kontury pouze tušeného vystupují z mlhy nevědomí.

Ing. Tomáš Učík

elektroinženýr, specialista v oblasti velmi vysokých a ultravysokých napětí

Díky spolupráci s Milanem se mi propojují léta meditací a cvičení s každodenní vědomou přítomností. Otevírají se mi nové úrovně bytí, základy se zpevňují a kontury pouze tušeného vystupují z mlhy nevědomí.

Od dětství jsem měl pocit, že to co běžně vnímám, vidím a slyším, i to o čem jsem schopen přemýšlet je jenom nepatrná část ohromného neuchopitelného celku. Brzy mě můj zájem přivedl k východním filosofiím, zejména taoismu a budhismu, a k četbě a přemýšlení o fungování mozku a vzniku vědomí a sebe-uvědomování. V osmdesátých letech byly možnosti studia v těchto oblastech v tehdejším Československu velmi omezené a já jsem se z pragmatických důvodů rozhodl pro studium elekrotechniky, s tajným přáním věnovat se v budoucnu přístrojům a metodám zobrazujícím činnost mozku a mapujícím neurologické koreláty vědomí. Místo toho jsem se ale nakonec pustil do a vystudoval obor silnoproudé elektrotechniky a začal se v postgraduálním studiu věnovat oblasti vysokonapěťové techniky a speciálně elektrickým výbojům.

Čas plný studia, výzkumu, sportu, hudby, společenských vztahů, cestování (a shánění peněz na cestování) a velkých plánů ze dne na den skončil v březnu 1997. To jsem po cestě do Jižní Ameriky a za indiány horního Orinoka vážně onemocněl a strávil delší dobu připoután na lůžko po nemocnicích, v bezmoci a beznaději. Moje pozornost se obrátila zpět směrem dovnitř a k propojení těla, mysli, emocí, svalů a nervů. Z první ruky jsem se teď setkával s moderními vyšetřovacími metodami mozku a šíření elektrických impulsů tělem. Znovu jsem se učil hýbat a chodit a místo akademické dráhy a intenzivního sportu se začal věnovat více cvičením tai-chi, meditacím, psychosomatice a metodám relaxace včetně používání biofeedbacku a přístrojů audiovizuální stimulace. Začal jsem pracovat v české energetice a ve volném čase objevoval nové metody jemných cvičení, léčení a terapií.

Ultravysoká napětí a já

V roce 2004 jsem dostal nabídku pracovat v oblasti ultravysokých napětí v německé společnosti v Drážďanech. Tím se rozjel rychle se točící kolotoč pracovního zatížení spojených s intenzivním cestováním, stresem, a extrémními elektromagnetickými jevy. Od té doby mám za sebou více než 150 projektů – zahraničních montážních, servisních, školících a konzultačních cest (např. přes 30x Čína, a dále Rusko, Japonsko, Indie, Singapur, Vietnam, Thajsko, Indonésie, Saudská Arábie, Egypt, Sýrie, Brazílie, Kolumbie, Argentina, USA, Irán, Azerbaijdžán, Uzbekistán, Kazachstán, atd.).

Cvičení, meditace a četba se přesunuly do letadel a letištních hal, na hotely a do parků. Velké dlouhodobé pracovní zatížení spolu se založením rodiny v Čechách a neustálým přejížděním mezi Českem a Německem u mne vedlo v roce 2019 k náročnému psycho-spirituálnímu procesu a k mému částečnému vyhoření. Na radu přátel jsem oslovil Milana a brzy jsme se domluvili na pravidelné spolupráci, alespoň mezi mými dalšími služebními cestami.

Milanova sportovní minulost, zkušenosti, a trenérský a zároveň přátelský přístup mi byly velice blízké. Díky Milanovi jsem znovu začal mít důvěru ve své pocity a počitky a v tom se snažím nadále zakotvovat. Nenechávat se tak snadno unášet mentálními obsahy a každodenními automatismy. Nejdříve zvědomění těla, zklidnění, dech, uvolnění, ukotvení… a postupné přidávání vizuálních a sluchových vjemů a navazování aktivního kontaktu s nimi. Propojování vědomí těla se smyslovým vnímáním, navyšování energetické hladiny, předávání osobní vůle vůli vyšší, přechod od koukání k vidění. Povolovat vnější realitě vstoupit do vnitřní. Odměnou je mi návrat tvořivosti, úžas nad životem, a znovu otevření se neznámu.

Ultravysoká napětí a já

V roce 2004 jsem dostal nabídku pracovat v oblasti ultravysokých napětí v německé společnosti v Drážďanech. Tím se rozjel rychle se točící kolotoč pracovního zatížení spojených s intenzivním cestováním, stresem, a extrémními elektromagnetickými jevy. Od té doby mám za sebou více než 150 projektů – zahraničních montážních, servisních, školících a konzultačních cest ( např. přes 30x Čína, a dále Rusko, Japonsko, Indie, Singapur, Vietnam, Thajsko, Indonésie, Saudská Arábie, Egypt, Sýrie, Brazílie, Kolumbie, Argentina, USA, Irán, Azerbaijdžán, Uzbekistán, Kazachstán, atd.).

Cvičení, meditace a četba se přesunuly do letadel a letištních hal, na hotely a do parků. Velké dlouhodobé pracovní zatížení spolu se založením rodiny v Čechách a neustálým přejížděním mezi Českem a Německem u mne vedlo v roce 2019 k náročnému psycho-spirituálnímu procesu a k mému částečnému vyhoření. Na radu přátel jsem oslovil Milana a brzy jsme se domluvili na pravidelné spolupráci, alespoň mezi mými dalšími služebními cestami.

Milanova sportovní minulost, zkušenosti, a trenérský a zároveň přátelský přístup mi byly velice blízké. Díky Milanovi jsem znovu začal mít důvěru ve své pocity a počitky a v tom se snažím nadále zakotvovat. Nenechávat se tak snadno unášet mentálními obsahy a každodenními automatismy. Nejdříve zvědomění těla, zklidnění, dech, uvolnění, ukotvení… a postupné přidávání vizuálních a sluchových vjemů a navazování aktivního kontaktu s nimi. Propojování vědomí těla se smyslovým vnímáním, navyšování energetické hladiny, předávání osobní vůle vůli vyšší, přechod od koukání k vidění. Povolovat vnější realitě vstoupit do vnitřní. Odměnou je mi návrat tvořivosti, úžas nad životem, a znovu otevření se neznámu.

Shrnutí mého aktuálního pohledu na CONSCIO, jeho výhod a výsledků

  • cvičení jsou relativně jednoduchá, konkrétní, zvládnutelná a na míru „ušitá“ (pro aktuální životní situaci vhodná)
  • vysoká efektivita cvičení – jedná se o účinné návody, bez nábalu nadbytečných metafor a abstraktních pojmů a představ
  • cvičení, která se dají dále rozvíjet a uplatňovat v každodenním životě
  • zpětná vazba při pravidelných setkáních a konzultacích a aktivní přístup z obou stran
  • delší úseky vnímání bez „mezer“
  • radostnější a aktivnější přístup k životu (radost vykvétá z malinkatých poupat každodenních událostí)
  • širší vnímání – více v kontextu a více periferie
  • více tvořivosti a chuti k experimentování
  • inspirace

Řád a pocity smysluplnosti a posvátnosti života

Skrytý řád a pocity smysluplnosti, majestátnosti a posvátnosti života se objeví, pokud zklidníme svoje vnitřní monology, ztišíme se pod běžnou úroveň mentálního šumu, a propojíme vnímání těla s aktivním vnímáním prostoru a světa okolo nás. Jednota vnímaného-uvědomovaného – viděného, slyšeného a cítěného, a prostor bytí v bytí se rozšiřuje.

Toto všechno si mohu znovuuvědomovat díky Milanovu vedení a díky našim společným setkáním a každodenním cvičením. Některé dny ovšem opět upadám zpět do starých vzorců myšlení, mluvy a chování, a pak mne Milan jako správný trenér přinutí zamakat… a poté zas nechá trochu prostoru na vyklusání… Hlavní výzvou je pro mne v těchto dnech uplatňování cvičení v každodenních situacích, od čekání v dopravní zácpě až po stresové pracovní a životní situace. A aby se cvičení nestávala pouhou rutinou, ale byla zdrojem další inspirace a růstu…přerostla a prorostla v čisté bytí.

Avšak životní výzvou je pro mne, jak tohle všechno dál propojit a rozvinout, aby z toho mělo užitek co nejvíce cítících bytostí…

Díky Milane! Myslím, že naše spolupráce je stále ještě na začátku a možnosti neomezené.

Řád a pocity smysluplnosti a posvátnosti života

Skrytý řád a pocity smysluplnosti, majestátnosti a posvátnosti života se objeví, pokud zklidníme svoje vnitřní monology, ztišíme se pod běžnou úroveň mentálního šumu, a propojíme vnímání těla s aktivním vnímáním prostoru a světa okolo nás. Jednota vnímaného-uvědomovaného – viděného, slyšeného a cítěného, a prostor bytí v bytí se rozšiřuje.

Toto všechno si mohu znovuuvědomovat díky Milanovu vedení a díky našim společným setkáním a každodenním cvičením. Některé dny ovšem opět upadám zpět do starých vzorců myšlení, mluvy a chování, a pak mne Milan jako správný trenér přinutí zamakat… a poté zas nechá trochu prostoru na vyklusání… Hlavní výzvou je pro mne v těchto dnech uplatňování cvičení v každodenních situacích, od čekání v dopravní zácpě až po stresové pracovní a životní situace. A aby se cvičení nestávala pouhou rutinou, ale byla zdrojem další inspirace a růstu…přerostla a prorostla v čisté bytí.

Avšak životní výzvou je pro mne, jak tohle všechno dál propojit a rozvinout, aby z toho mělo užitek co nejvíce cítících bytostí…

Díky Milane! Myslím, že naše spolupráce je stále ještě na začátku a možnosti neomezené.

DALŠÍ REFERENCE

KONTAKT

PaedDr. Milan Moravec
e-mail: milan@conscio.cz